Souhlas s GDPR
pro účely poradenství při kojení


Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, záznamy o průběhu poradenství, fotky/videa, osobní údaje z komunikace přes emaily, SMS nebo komunikační aplikace, jméno dítěte, věk/datum narození dítěte, zdravotní stav dítěte, zdravotní stav matky na účel dokumentace průběhu poradenství na čas do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 10 let.

provozovatel Katarína Konopíková, Rektora Stříteského 193, 570 01 Litomyšl, IČ 04781210

Souhlas je možné kdykoliv odvolat zasláním žádosti na emailovou adresu provozovatele nitrek@azet.sk , písemné žádosti na adresu sídla provozovatele anebo ústně. Provozovatel podle zákona může při ústní žádosti požadovat dodatečné informace na potvrzení totožnosti.

Pro účely fakturace/vystavení účetního dokladu zpracovává provozovatel následovné údaje: jméno, příjmení, adresa. Pro tento účel není podle zákona potřebný souhlas dotčené osoby, jedná se o zákonný požadavek provozovatele. Takto poskytnuté údaje se zpracovávají po dobu 10 let. 

Jako dotčená osoba vyhlašuji, že jsem byla obeznámená s mými právy podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů:

  • právo požadovat od provozovatele přístup ke svým osobním údajům
  • právo na opravu osobních údajů
  • právo na vymazání osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo namítat proti zpracování osobních údajů
  • právo na přenosnost svých osobních údajů
  • právo odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování)
  • právo podat stížnost dozornému orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Osobní údaje nebudou poskytnuté třetím stranám.

Zároveň vyhlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byli poskytnuté svobodně.

Vaše osobní údaje budou zpracované podle zásad zveřejněných v tomto odkazu:

Proč a jak uchovávám Vaše osobní údaje se dočtete zde: